Helse, Miljø og Sikkerhet

Helse, Miljø og Sikkerhet hos Logi Trans

HSE Policy Statement
Quality Policy Statement
FPAL Certificate
OHSAS 18001
ISO 14001
ISO 9001
ISO 9001 LT BV
Achilles JQS
Trace

Hos Logi Trans AS har vi satt høye standarder for kvaliteten på våre tjenester, samt for det interne arbeidsmiljøet og for påvirkning på det ytre miljø.

Derfor opprettholder vi og kontinuerlig forbedrer effektiviteten av vår kvalitet og HMS styringssystem i samsvar med kravene i ISO 9001 , OHSAS 18001 og ISO 14001 .

Logi Trans AS er sertifisert i henhold til disse standardene av Det Norske Veritas og sertifikatene er tilgjengelig ved å klikke på ikonene til høyre sammen med vår HMS og kvalitetpolitiske uttalelser .
Det er politikken til Logi Trans å sikre at alt arbeid er utført på riktig måte med hensyn til helse , sikkerhet og arbeidsmiljø for ansatte og besøkende, og med hensyn til det ytre miljø .
Logi Trans mener at :

  • Gode HMS-arbeid fører til fornøyde medarbeidere og fornøyde kunder.
  • HMS bør fremmes gjennom deltakelse, informasjon og kommunikasjon.
  • Ledelsen må lede ved eksempel.
  • HMS-arbeidet være systematisk og basert på risikovurdering.
  • Det er nødvendig å ha funksjonelle praksis, instrukser og prosedyrer.
Vi vil kontinuerlig forbedre våre systemer og prosesser for å hindre skader og forurensning og redusere risikoen så langt som praktisk mulig. For det ytre miljø, har vi fokus på forbedringer for lastebil transport, avfallshåndtering og papirforbruk. For å bedre arbeidsmiljø og helse og sikkerhet, er vårt hovedfokus på å fremme ansattes trivsel, og for å unngå hendelser og påkjenninger som kan føre til helseskader, samt å oppmuntre til helsefremmende aktivitet.
 
Kravene i arbeidsmiljøloven, forurensningsloven og andre gjeldende sikkerhetsforskrifter anser vi som en minimumsstandard for vår HMS. Vi ønsker å skape trygge og sunne arbeidsplasser og å bidra til beskyttelse av det ytre miljø.
 
Den øverste ledelsen og eierne av Logi Trans har foretatt en forpliktelse til å fremme denne politikk og støtte i alle mål, sikkerhetstiltak og prosedyrer som dokumentert i HMS-systemet. Det forventes at alle ansatte og partnere gjør det samme.

Track&Trace APP

Logi Trans customers can download our APP to track&trace

Download app

Kvalitet på tjenester

Hos Logi Trans AS har vi satt høye standarder for kvaliteten på våre tjenester, samt for det interne arbeidsmiljøet.

Mer info om QoS

Approved Supplier

Logi Trans APPROVED SUPPLIER registration form

Apply here

Kontakt oss


Energiveien 7, 4056 Tananger
Tlf: +47 51719999